İnsan Kaynakları Politikası

İK Stratejimiz
İnsan Kaynakları, üst düzey iş performansı ortaya çıkarmalarını sağlayarak Zirvegül Grup’un  en önemli varlığı olan çalışanlarımızın gelişimini destekler.

Personel seçme yerleştirme
Bu süreç görevleriyle ilgili yeterli donanima sahip veya yetiştirilmek üzere aramıza yeni katılacak mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.

Eğitim ve Gelişim.
Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.
Zirvegül Grup olarak; tüm çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amaçıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik eğitim proğramları yapılmaktadır.

Performans Yönetimi;
Performan yönetimi sistemi; şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir.Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir.  Sunuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır.

Kariyer Planlama
Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile terfi etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Her çalışana fırsat sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci uygulanır. Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.

Ücret Yönetimi

Temel olarak  Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl Ocak ayında değerlendirilip güncellenmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

İK Stratejimiz
İnsan Kaynakları, üst düzey iş performansı ortaya çıkarmalarını sağlayarak Zirvegül Grup’un  en önemli varlığı olan çalışanlarımızın gelişimini destekler.

Personel seçme yerleştirme
Bu süreç görevleriyle ilgili yeterli donanima sahip veya yetiştirilmek üzere aramıza yeni katılacak mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.

Eğitim ve Gelişim.
Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.
Zirvegül Grup olarak; tüm çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amaçıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik eğitim proğramları yapılmaktadır.

Performans Yönetimi;
Performan yönetimi sistemi; şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir.Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir.  Sunuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır.

Kariyer Planlama
Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile terfi etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Her çalışana fırsat sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci uygulanır. Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.

Ücret Yönetimi

Temel olarak  Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl Ocak ayında değerlendirilip güncellenmektedir.